نود لفت انتباه الإخوة زوار الموقع ان هذه النسخة هي نسخة تجريبية للموقع بشكله الجديد , للابلاغ عن اخطاء من هنا

Recitings

Reciter :Qotaibah Zowaid      |     Visits : 1168 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Slah Bu Khater      |     Visits : 1161 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Fares Abbad      |     Visits : 1198 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Sheikh Abu Bakr Shatery      |     Visits : 1115 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Tawfeq Sayegh      |     Visits : 1060 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Saod Shureim      |     Visits : 1281 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Mohammad Ayob      |     Visits : 1182 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Ahmad Tamim Elmaraghy      |     Visits : 1230 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Abd AlBaset Abd AlSamad      |     Visits : 1668 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Ahmad Salama      |     Visits : 1003 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Mohammad Sdeq Al Menshawy      |     Visits : 1127 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Sherzad Taher      |     Visits : 1886 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Khaled Abdelkafy      |     Visits : 982 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Yasser Elmarzuky      |     Visits : 1521 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Sheikh Abu Bakr Shatery      |     Visits : 1028 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

VIP Links


social links


Prayer TimesPeople ask you concerning the Hour

3156 Visit
|

Nay, they deny the Hour

3495 Visit
|

Praise and thanks be to Allah

3573 Visit
|

Latest


Votes


Which section do you visit most?