نود لفت انتباه الإخوة زوار الموقع ان هذه النسخة هي نسخة تجريبية للموقع بشكله الجديد , للابلاغ عن اخطاء من هنا

Recitings

Reciter :Qotaibah Zowaid      |     Visits : 1212 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Slah Bu Khater      |     Visits : 1208 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Fares Abbad      |     Visits : 1238 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Sheikh Abu Bakr Shatery      |     Visits : 1152 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Tawfeq Sayegh      |     Visits : 1098 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Saod Shureim      |     Visits : 1319 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Mohammad Ayob      |     Visits : 1214 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Ahmad Tamim Elmaraghy      |     Visits : 1270 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Abd AlBaset Abd AlSamad      |     Visits : 1708 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Ahmad Salama      |     Visits : 1037 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Mohammad Sdeq Al Menshawy      |     Visits : 1173 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Sherzad Taher      |     Visits : 1925 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Khaled Abdelkafy      |     Visits : 1018 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Yasser Elmarzuky      |     Visits : 1560 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

Reciter :Sheikh Abu Bakr Shatery      |     Visits : 1066 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

VIP Links


social links


Prayer TimesPeople ask you concerning the Hour

3156 Visit
|

Nay, they deny the Hour

3495 Visit
|

Praise and thanks be to Allah

3573 Visit
|

Latest


Votes


Which section do you visit most?