نود لفت انتباه الإخوة زوار الموقع ان هذه النسخة هي نسخة تجريبية للموقع بشكله الجديد , للابلاغ عن اخطاء من هنا

Recitings

Reciter :      |     Visits : 86985 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Mustafa Alazawi      |     Visits : 6383 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Ibrahim Alakhdar      |     Visits : 7193 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Abdulhadi Kanakri      |     Visits : 7665 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Adel Ryan      |     Visits : 22663 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Majed Farooq      |     Visits : 27021 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Hatem Fareed      |     Visits : 47215 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Tawfeq Sayegh      |     Visits : 15513 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Sheikh Abu Bakr Shatery      |     Visits : 14043 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Edrees Abkar      |     Visits : 87546 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Yaser Dosary      |     Visits : 35181 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Ahmad Ajmy      |     Visits : 50808 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Saad Ghamdy      |     Visits : 19153 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Edrees Abkar      |     Visits : 21606 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Ibrahem Zayat      |     Visits : 8726 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

VIP Links


social links


Prayer TimesPeople ask you concerning the Hour

3156 Visit
|

Nay, they deny the Hour

3495 Visit
|

Praise and thanks be to Allah

3573 Visit
|

Latest


Votes


Which section do you visit most?