نود لفت انتباه الإخوة زوار الموقع ان هذه النسخة هي نسخة تجريبية للموقع بشكله الجديد , للابلاغ عن اخطاء من هنا

Recitings

Reciter :      |     Visits : 87024 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Mustafa Alazawi      |     Visits : 6434 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Ibrahim Alakhdar      |     Visits : 7230 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Abdulhadi Kanakri      |     Visits : 7696 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Adel Ryan      |     Visits : 22709 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Majed Farooq      |     Visits : 27065 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Hatem Fareed      |     Visits : 47255 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Tawfeq Sayegh      |     Visits : 15544 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Sheikh Abu Bakr Shatery      |     Visits : 14086 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Edrees Abkar      |     Visits : 87594 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Yaser Dosary      |     Visits : 35211 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Ahmad Ajmy      |     Visits : 50844 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Saad Ghamdy      |     Visits : 19193 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Edrees Abkar      |     Visits : 21642 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    
Reciter :Ibrahem Zayat      |     Visits : 8764 |     تاريخ الإضافة: 20-3-2016    
    

VIP Links


social links


Prayer TimesPeople ask you concerning the Hour

3156 Visit
|

Nay, they deny the Hour

3495 Visit
|

Praise and thanks be to Allah

3573 Visit
|

Latest


Votes


Which section do you visit most?